Topic

Kişisel Gelişim

A collection of 13 issues

Girişimcilik notlarım

* Halkla ilişkilerin planlanması ve yürütülmesi hedef kitlelerin anlaşılmasına bağlıdır (Tench, Yeomans, 2006: 235). * Günümüzde teknolojik gelişmeler her geçen gün yaşamı daha çok kolaylaştırmaktadır ve insanlarda buna meyillidir . Amaç ve ana fikir; zamanı korumak, çözümler üretmek, teknolojiksel ürünleri yönetmek ve birleştirmektir. * Unutmak yanlışları tekrarlatması bakımından sakıncalıdır. * Akıllı eleman kimdir, neresinden akıllı
5 min read

Motivasyon konusunda kimi örnek almak gerekir?

Elbette her konuda örnek alınması gereken kişi olan Hz. Muhammed. Sosyal ağlarda görüyorsunuzdur. Güzel ve yaldızlı sözler paylaşılır durur. Bunların çoğuna baktığımız zaman yabancı kaynaklı olduklarını görürüz. Kendi milletini bu kadar küçük gören bir nesle tarihimiz içerisinde hangi dönemde rastlanılmıştır acaba. İşte eğitim sistemimizin, kendi çıkarından başka bir şey düşünmeyen
1 min read

Yaratıcılığı engelleyen faktörler

Yaratıcılığı bazı faktörler destekler bazı faktör de ezer. Çoğunlukla yöneticiler bunun farkında bile değillerdir. Çünkü neler yaratıcılığı engellemektedir, bilememektedirler. Onun için önem vermezler (Amabile, 2000,s. 11) (Çığır Açıcı Düşünce, HBR, s. 11). Bir taraftan yaratıcılığı engelleyen faktörleri ortadan kaldırmak bir taraftan da yaratıcılığı artıran faktörleri uygulamak gerekir. Örgütsel Engeller
5 min read

Yaratıcılık çeşitleri

Yaratıcılık, ortaya çıkışı bakımından bireysel ve örgütsel olarak ikiye ayrılabilir. Ama ikisinde de insan rol almaktadır. Birisinde tek başına diğerinde kalabalık halindedir. İkisinde de bağlantı kurulmamış fikirler, anlayışlar, sözcükler vb. şeyler arasında bağlantı kurmak vardır. Yani farklılıkların birleştirilmesi bulunur. Bireysel Yaratıcılık Yaratıcılığın temeli olan farklılıkların birleştirilmesi bireysel bazda yapılırsa buna
9 min read

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe