Kültürler ve Toplumlar

Toplumun geniş kesimlerini etkileyen kültürel olaylar

Amerikan Süper Kahramanlarının ortak özellikleri

Kültürler ve Toplumlar

Amerikan Süper Kahramanlarının ortak özellikleri

Amerikan süper kahramanları, dünya çapında tanınan ve sevilen popüler kültür figürleridir. Bu karakterler, genellikle insanüstü güçlere ve yeteneklere sahiptirler ve bu güçlerini kötülükle savaşmak ve masumları korumak için kullanırlar. Amerikan süper kahramanlarının ortak özellikleri, bu karakterlerin popüler kültürde önemli bir yere sahip olmalarının nedenlerinden biridir. Amerikan süper kahramanlarının en yaygın

By Ömer Moğultay
Prestij: Toplumun Gözünde Değer ve Üstünlüğün İfadesi

Nedir?

Prestij: Toplumun Gözünde Değer ve Üstünlüğün İfadesi

Prestij, toplumda saygınlık, değer ve üstünlük anlamına gelir. İnsanların gözünde yüksek bir itibar ve saygınlık kazanmış olma durumunu ifade eden prestij, kişinin sosyal statüsünü ve toplum içindeki yerini belirler. Prestijli kabul edilen bir statüye sahip olmak, genellikle bireyin başarıları, yetenekleri veya itibarlı bir konumuyla ilişkilendirilir. Prestijin temelinde, bireyin toplumun beklentilerine

By Ömer Moğultay
Küreyellik (globalization)

Nedir?

Küreyellik (globalization)

Küreyellik (globalization), dünya genelinde meydana gelen kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi etkileşimler sonucunda ortaya çıkan bir kavramdır. Bu etkileşimler, coğrafi sınırların ötesinde gerçekleşir ve kültürler arasındaki farklılıkların azalmasına neden olur. Küreyellik, dünya genelindeki ülkeler, insanlar, şirketler, hükümetler, kültürler ve diğer unsurlar arasındaki ilişkilerin giderek daha da karmaşık ve yoğun hale

By Ömer Moğultay
963 Hz frekansı, diğer adıyla "Tanrısal Frekans"

Nedir?

963 Hz frekansı, diğer adıyla "Tanrısal Frekans"

963 Hz frekansı, diğer adıyla "Tanrısal Frekans" olarak da bilinen bir ses frekansıdır. Bu frekansın, insan vücudu ve zihni üzerinde birçok olumlu etkisi olduğuna inanılır. Bazı meditasyon ve yoga uygulayıcıları, 963 Hz frekansını kullanarak zihinlerini sakinleştirdiklerini ve bedenlerini iyileştirdiklerini söylemektedirler. 963 Hz frekansının etkileri şunlar olabilir: * Zihni sakinleştirir

By Ömer Moğultay
Müslümanlar, Atatürk'ü neden sevmez?

Kültürler ve Toplumlar

Müslümanlar, Atatürk'ü neden sevmez?

Soru: Mustafa Kemal Atatürk'ün devlet adamı olarak başarısı tartışılmaz ama ülkemizde laik kesim dışında bulunanlar tarafından pek sevilmez, peki bunun sebebi nedir? Cevap: Müslümanlar tarafından Atatürk'ün sevilmeyişi aslında Osmanlı Devleti'nin yıkılışına dayanır. Hilafet makamının kaldırılması ile müslümanların birlik olmasının önüne geçilmiştir. Zamanında iyi olarak

By Ömer Moğultay
İnsan ve Yönetimin Tarihsel Gelişimi

Devlet ve Politika

İnsan ve Yönetimin Tarihsel Gelişimi

Bir kurum ya da kuruluş için ücretli olarak çalışanlar tarihi süreç içinde farklı biçimlerde tanımlanmıştır. Kullanılan tanımlamalar ve seçilen sözcükler doğal olarak dönem içinde yaşanan olaylardan ve dünyayı algılayış biçimlerinden etkilenmiştir. Bir işletmede çalışanlar için önceleri iş gücü, insan gücü, daha sonraları da personel sözcükleri kullanılmıştır. Ücretli çalışan insanları tanımlamak

By Ömer Moğultay
Geleneksel kamu yönetimi ve Yeni kamu yönetimi

Kültürler ve Toplumlar

Geleneksel kamu yönetimi ve Yeni kamu yönetimi

Geleneksel kamu yönetimi, 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak 20. yüzyılın son çeyreğine kadar kamu yönetiminde geçerli olan hakim paradigmanın adıdır. Geleneksel kamu yönetimi anlayışının entellektüel temelleri, büyük ölçüde Woodrow Wilson, Max Weber ve Frederick Taylor’ın düşüncelerine dayanır. Wilson, 19. yüzyılın son çeyreğinde yazdığı makalesinde kamu yönetimini, siyaset biliminden bağımsız

By Ömer Moğultay
CHELM’İN ADALETİ (Yahudi Folklorunun Hazineleri)

Kişisel Gelişim

CHELM’İN ADALETİ (Yahudi Folklorunun Hazineleri)

CHELM’İN ADALETİ Bir gün Chelm kasabasının üzerinde büyük bir tehlike belirdi. Kasabanın ayakkabı tamircisi müşterilerinden birini öldürdü. Bu yüzden yargıcın karşısına getirildi ve yargıç asılarak idamına karar verdi. Karar okunduğunda bir kasabalı ayağa kalktı ve bağırmaya başladı. “Sayın Yargıç, kasabanın ayakkabıcısını ölüme mahkum ettiniz! O elimizdeki tek ayakkabı tamircisi.

By Ömer Moğultay