Topic

Kültürler ve Toplumlar

A collection of 9 issues

İnsan ve Yönetimin Tarihsel Gelişimi

Bir kurum ya da kuruluş için ücretli olarak çalışanlar tarihi süreç içinde farklı biçimlerde tanımlanmıştır. Kullanılan tanımlamalar ve seçilen sözcükler doğal olarak dönem içinde yaşanan olaylardan ve dünyayı algılayış biçimlerinden etkilenmiştir. Bir işletmede çalışanlar için önceleri iş gücü, insan gücü, daha sonraları da personel sözcükleri kullanılmıştır. Ücretli çalışan insanları tanımlamak
14 min read

Geleneksel kamu yönetimi ve Yeni kamu yönetimi

Geleneksel kamu yönetimi, 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak 20. yüzyılın son çeyreğine kadar kamu yönetiminde geçerli olan hakim paradigmanın adıdır. Geleneksel kamu yönetimi anlayışının entellektüel temelleri, büyük ölçüde Woodrow Wilson, Max Weber ve Frederick Taylor’ın düşüncelerine dayanır. Wilson, 19. yüzyılın son çeyreğinde yazdığı makalesinde kamu yönetimini, siyaset biliminden bağımsız
6 min read

CHELM’İN ADALETİ (Yahudi Folklorunun Hazineleri)

CHELM’İN ADALETİ Bir gün Chelm kasabasının üzerinde büyük bir tehlike belirdi. Kasabanın ayakkabı tamircisi müşterilerinden birini öldürdü. Bu yüzden yargıcın karşısına getirildi ve yargıç asılarak idamına karar verdi. Karar okunduğunda bir kasabalı ayağa kalktı ve bağırmaya başladı. “Sayın Yargıç, kasabanın ayakkabıcısını ölüme mahkum ettiniz! O elimizdeki tek ayakkabı tamircisi.
1 min read

Erdemliler Sözleşmesi / Hılf’ul-Fudûl

591- Erdemliler Sözleşmesine (Hılf’ul-Fudûl) katıldı. Hz. Peygamber, Ficar Savaşı’ndan kısa bir süre sonra Haşim, Muttalip, Eset, Zühre ve Teymoğullarının bir araya gelmesiyle kurulan Erdemliler Sözleşmesinin içerisinde yer almıştır. Bu sözleşmenin yapılmasının sebebi Ficar Savaşlarından sonra Mekke’de can ve mal güvenliğinin kalmaması, haksızlıkların artmasıdır. Hz. Peygamber’in amcası
1 min read

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe